Deratizácia

Deratizáciou  nazývame súbor opatrení na minimalizáciu alebo ničenie hlodavcov.

Preventívna deratizácia sa vykonáva spravidla dvakrát ročné (jar, jeseň) s cieľom regulovať populáciu hlodavcov.

Represívna deratizácia sa vykonáva pri akútnom premnožení hlodavcov.

Najčastejší škodci tu.