Dezinfekcia

Dezinfekciou nazývame súbor opatrení na likvidáciu patogénnych mikroorganizmov pomocou chemických prípravkov alebo iných kombinovaných postupov.

 

Kde sa odporúča vykonať dezinfekciu?

vo verejných priestoroch

v pivničných priestoroch po zatopení

v priestoroch po odstránení vtáčieho trusu, v priestoroch po uhynutých zvieratách

v dopravných prostriedkoch, v odpadkových košoch

v poľnohospodárskych priestoroch, v zdravotníckych a potravinárskych priestoroch

vo verejných pieskoviskách

 

Prečo zveriť vykonávanie profesionálnej dezinfekcie firme?

Vďaka vyškolenému personálu vypracujeme špecifický plán používania a striedania dezinfekčných prípravkov, čim predchádzame vzniku rezistencie mikroorganizmov a zároveň zvyšujeme účinok vykonanej dezinfekcie. Zvolíme najvhodnejší prípravok s prihliadnutím na viaceré okolnosti, ako sú typ prevádzky, spôsob aplikácie, účinné spektrum atď.