Potkan hnedý

Potkan hnedý (Rattus norvegicus)

Potkan je aktívny hlavne v noci. Je veľmi obratný, dokáže plávať a vďaka ostrým pazúrom veľmi dobre lezie. V prípade, že sa potkan dostane do nebezpečenstva je agresívny a útočí. Potkan má slabý zrak, ale veľmi dobre vyvinutý čuch.

Patrí medzi veľmi inteligentné zvieratá, preto aj spôsoby jeho ničenia musia byt veľmi sofistikované.

Potkan dosahuje hmotnosť priemerne od 150 do 500 gramov. Je všežravý, za deň skonzumuje okolo 20 g potravy. Samica rodí priemerne 5 krát ročné okolo 10 mláďat. Mláďatá sa dokážu rozmnožovať už v prvom roku svojho života, čím sa populácia rozrastá veľmi rýchlo.

Potkan žije v kolóniách, kde najsilnejší samec je vodcom.

Potkan prenáša tieto choroby – listerióza, mor, besnota, zápal mozgových blán.

Prečo je premnoženie hlodavcov nebezpečné?

Hlodavce robia diery, ohlodávajú a ničia elektrické izolácie, znečisťujú potraviny, upchávajú potrubia a odtoky, prenášajú choroby.

Čo robiť v prípade, že sa hlodavce premnožili?

Jedinou možnosťou je vykonanie profesionálnej deratizácie. Tomu predchádza monitoring výskytu hlodavcov. Keďže potkany patria medzi veľmi inteligentné zvieratá je nutné zvoliť vhodnú metódu ich likvidácie.

Ako zlikvidovať premnožené hlodavce?

Jednou z možností je použitie deratizačných nástrah, ktoré sú na báze antikoagulantov. Tieto látky začínajú účinkovať zhruba na tretí deň od požratia nástrah. Je to najmä kvôli tomu, že potkany sú veľmi opatrné a v prípade, že by sa niektoré jedince otrávili hneď, zvyšok kolónie by nástrahy už nekonzumoval.

Ničenie hlodavcov voľne dostupnými prípravkami – áno či nie?

Pri používaní voľne dostupných deratizačných prípravkov (z obchodov) si treba uvedomiť, že tieto majú niekoľkonásobne NIŽŠIU koncentráciu účinných látok ako prípravky používané profesionálnymi deratizačnými firmami. Takáto deratizácia má oveľa nižšiu úspešnosť ako profesionálna.