Myš domová

Myš domová (Mus musculus)

Myš je aktívna najmä v noci. Má veľmi slabý zrak. Potravu vyhľadáva vďaka vynikajúcemu čuchu. Je všežravá.

Dosahuje hmotnosť okolo 30 g. Denne skonzumuje priemerne 5 g potravy. Samica rodí 5 krát za rok okolo 5 – 10 mláďat. Mláďatá sa dokážu rozmnožovať už po 6 týždňoch od narodenia, vďaka čomu ma myš vysokú rozmnožovaciu schopnosť.

Myš žije v malých spoločenstvách.

Svojím močom a trusom dokáže prenášať salmonelózu, leptospirozu a iné závažné ochorenia.

Prečo je premnoženie hlodavcov nebezpečné?

Hlodavce robia diery, ohlodávajú a ničia elektrické izolácie, znečisťujú potraviny, upchávajú potrubia a odtoky, prenášajú choroby.

Čo robiť v prípade, že sa hlodavce premnožili?

Jedinou možnosťou je vykonanie profesionálnej deratizácie. Tomu predchádza monitoring výskytu hlodavcov. Keďže potkany patria medzi veľmi inteligentné zvieratá je nutné zvoliť vhodnú metódu ich likvidácie.

Ako zlikvidovať premnožené hlodavce?

Jednou z možností je použitie deratizačných nástrah, ktoré sú na báze antikoagulantov. Tieto látky začínajú účinkovať zhruba na tretí deň od požratia nástrah. Je to najmä kvôli tomu, že potkany sú veľmi opatrné a v prípade, že by sa niektoré jedince otrávili hneď, zvyšok kolónie by nástrahy už nekonzumoval.

Ničenie hlodavcov voľne dostupnými prípravkami – áno či nie?

Pri používaní voľne dostupných deratizačných prípravkov (z obchodov) si treba uvedomiť, že tieto majú niekoľkonásobne NIŽŠIU koncentráciu účinných látok ako prípravky používané profesionálnymi deratizačnými firmami. Takáto deratizácia má oveľa nižšiu úspešnosť ako profesionálna.